Szkolenia BHP
Edukacja,  Praca

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP – co powinniśmy wiedzieć? Bezpieczeństwo pracy jest niemal najwyższym priorytetem. Od pracodawców oczekuje się zagwarantowania możliwie najlepszych warunków pracy, ale od pracowników oczekuje się również odpowiedzialnego przestrzegania norm. Dlatego przed zatrudnieniem przechodzą szkolenie BHP.

Co to jest bezpieczeństwo i higiena pracy? Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy rozróżnić? Jak w praktyce wyglądałoby wstępne szkolenie BHP? Kto potrzebuje regularnych szkoleń BHP? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższych artykułach, do lektury których zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Co to jest bezpieczeństwo i higiena pracy?

Szkolenie BHP pokazuje pracownikom w praktyce zbiór zasad i przepisów, których należy przestrzegać każdorazowo w wybranym miejscu pracy. Należy podkreślić, że przepisy te określają również warunki, jakie musi spełniać wybrana firma lub miejsce pracy, aby pracownicy mogli pracować w bezpiecznym miejscu. Głównym celem takiego szkolenia jest przede wszystkim zapobieganie wypadkom, dbałość o higienę pracy oraz zapobieganie chorobom zawodowym. Wbrew pozorom są krótkie i przekazywana jest im tylko najważniejsza wiedza. W wielu przypadkach na koniec przeprowadzany jest test, na podstawie którego pracodawca może ustalić, czy pracownik rozumie wszystkie zasady.

Jakie rodzaje szkoleń BHP możemy rozróżnić?

Skoro już wiemy, czym jest szkolenie BHP, warto przyjrzeć się bliżej rodzajowi programu. Cóż, możemy odróżnić szkolenia wstępne BHP od szkoleń regularnych. Pierwszy ma miejsce, gdy pracownik zostaje zatrudniony na nowe stanowisko. Jest ważny maksymalnie 12 miesięcy. Należy jednak zauważyć, że osoby na stanowiskach kierowniczych muszą odbyć kolejne szkolenie po 6 miesiącach. Jeśli chodzi o regularne treningi, dzieje się tak, gdy ten pierwszy wygasa. Następnie szkolenie jest powtarzane w ustawowo określonych odstępach czasu. Długość tego okresu zależy w dużej mierze od wykonywanego przez nas zawodu. Z ciekawości warto wspomnieć, że szkolenia BHP dla wszystkich pracowników powinny odbywać się w godzinach pracy. Przeprowadza go pracodawca lub jednostka zewnętrzna, która ma do tego uprawnienia. Nie należy więc mylić szkolenia wstępnego i regularnego, ponieważ chociaż mogą one wyglądać bardzo podobnie, z praktycznego i prawnego punktu widzenia są to zupełnie różne rzeczy.

Jak w praktyce wyglądałoby wstępne szkolenie BHP?

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP

Wiele osób uważa szkolenia BHP za stresujące. Nie jest to jednak zaskakujące – każdy z nas boi się nieznanego. Ale w praktyce nie jest to takie trudne i każdy doskonale sobie z tym poradzi. Otóż ​​szkolenie wstępne podzielone jest na dwie części – pierwsza część to tak zwane instrukcje ogólne. Celem jest właściwie zapoznanie nowych pracowników z przepisami Kodeksu pracy, które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo znają przepisy wewnętrzne i zasady udzielania pierwszej pomocy, które mogą uratować życie. Ta część kursu trwa maksymalnie 2 godziny, ale rzeczywistość pokazuje, że okres ten jest znacznie krótszy. Jest obowiązkowa dla osób, które właśnie odwiedziły daną firmę, a także praktykantów i studentów.

Drugi etap to szkolenie BHP. W tym okresie pracownicy zdobywają informacje o swoim miejscu pracy, zdobywając wiedzę lub umiejętności związane z obsługą wybranego sprzętu. Dodatkowo rozumieją, na jakie zagrożenia należy się przygotować i jak się przed nimi chronić. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa ta część treningu. Zależy to głównie od pracy, z którą mamy do czynienia. Oczywiście do ukończenia kursu wymagana jest dokumentacja. Tak zwana karta szkolenia wstępnego BHP.

Kto potrzebuje regularnych szkoleń BHP?

Rozmawialiśmy więcej o szkoleniu wprowadzającym. Już teraz warto uzyskać informacje o regularnych treningach. Otóż ​​chodzi głównie o aktualizację i jednocześnie utrwalenie zdobytej wcześniej wiedzy. Przybiera formę kursów, samodzielnej nauki online lub warsztatów. Warto to podkreślić – poza stanowiskami pracowniczymi, bo wtedy konieczne są instruktaż pracy i wykłady. Częstotliwość regularnych szkoleń zależy od zajmowanego stanowiska. Jeśli praca jest niebezpieczna, dzieje się to raz w roku. Stanowiska pracownicze odbywają szkolenia co 3 lata, a pracownicy biurowi i administracyjni co 6 lat. Warto pamiętać, że pracownicy biurowi na ogół nie muszą przechodzić regularnych szkoleń BHP. Zależy to jednak od tego, jaka kategoria ryzyka została przypisana do danej pozycji.