Czym jest ubezpieczenie OCP?
Transport,  Usługi

Czym jest ubezpieczenie OCP?

Czym jest ubezpieczenie OCP? Każdy przedsiębiorca zakładamy firmę zajmująca się zarobkowo przewozem towarów na pewno nie raz słyszała o OCP przewoźnika. Pod tym tajemniczym skrótem nie kryje się nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej przewoźnika.  Jest to jedna z najbardziej popularnych polis na rynku ubezpieczeń w tym sektorze biznesu. Wokół niej krążą wciąż mity, które często nowych przedsiębiorców wprowadzają w błąd. Dlatego poniżej wyjaśniamy podstawowe kwestie związane z OCP przewoźnika.

Co ochrania OCP przewoźnika?

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę w zależności od dobranej w pewnym lub całkowity stopniu odpowiedzialności cywilnej za całkowite lub częściowe uszkodzenie, niedostarczenie na czas lub zagubienie towaru powierzonego przez klienta w trakcie transportu, na skutek wypadków losowych, takich jak zablokowana i nieprzejezdna ulica, wypadek lub kolizja drogowa, zły stan nawierzchni. Ten rodzaj ubezpieczenia jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w sposób zarobkowy zajmują się przewozem towarów. Pomimo, że w naszym kraju żadne przepisy nie nakładają obowiązku posiadania wykupionej polisy OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/lodz/ przez osoby prowadzące działalność transportowa, to coraz częściej sami klienci wymuszają na nich ten obowiązek, ponieważ coraz więcej firm rezygnuje ze współpracy z firmami nieposiadającymi OCP przewoźnika http://www.wycena-oc.pl/ocp-przewoznika/.

Jakie są zalety posiadania OCP przewoźnika ?

Przepisy jasno określają, że to przewoźnik jest w pełni zobowiązany do Pokrycia strat i ewentualnego zadośćuczynienia w razie jakichkolwiek komplikacji lub uszkodzeń transportu. Wypadki chodzą po ludziach, nie można być nigdy pewnym tego, co może przytrafić się na drodze w trakcie transportu produktów klienta. Mówiąc prościej w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie [posiada ubezpieczenia OCP przewoźnika http://www.wycena-oc.pl/oc-przewoznika/, to właściciel pokrywa wszelkie szkody, kary umowne i rekompensaty dla klientów z własnej kieszeni. OCP przewoźnika http://tania-polisa.com/oferta/ chroni przede wszystkim finansowo firmy przewozowe, jednak także daje wiarygodność dla klientów, pod względem wypłacalności w razie ewentualnych problemów z transportem.

Jaki jest koszt OCP przewoźnika?

Czym jest ubezpieczenie OCP?
Czym jest ubezpieczenie OCP?

Na cenę ubezpieczenia ma wpływ bardzo wiele czynników. Największy wpływ jednak ma wybrana przez przewoźnika suma ubezpieczenia, które ma zostać wypłacone w razie szkody. Dodatkowy wpływ na cenę, ma zakres ubezpieczenia, czy obejmuje on wszystkie możliwe [przypadki. Na przykład szkodę z winy przewoźnika lub przez jego niedopatrzenie. Za taki zapis należy dopłacić dl ubezpieczyciela. Kolejny aspekt to zasięg, na jakim ma obowiązywać OCP przewoźnika http://tania-polisa.com/oc-ac-szczecin/.

Taniej na pewno zapłacimy za ubezpieczenie obowiązujące na terytorium naszego kraju, za ubezpieczenie obowiązujące na terenie Unii Europejskiej lub całego świata, trzeba się liczyć ze wzrostem ceny składki ubezpieczeniowej. Najczęściej składka na OCP przewoźnika https://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ubezpieczenie-oc-przewoznikow/ jest ustalana przez towarzystwa ubezpieczeniowe na podstawie rocznego obrotu netto za poprzedni rok.

OCP przewoźnika pokrywające całość szkody czy z udziałem własnym? Najlepsza i najbezpieczniejsza opcja jest wykupienie polisy obejmującej sumą ubezpieczenia całą wartość przewożonych towarów, ponieważ wtedy w razie szkody nie ponosimy żadnych kosztów. Ubezpieczyciel pokrywa w razie szkody całą wartość towaru zaznaczoną w liście przewozowym. Ubezpieczenia z udziałem własnym są tańsze. Jednak korzystając z nich należy liczyć się z tym, że w razie szkody to przedsiębiorca pokrywa część straty z własnej kieszeni.

Czy jest rodzaj produktów, których nie obejmuje OCP przewoźnika?

Owszem, istnieje grupa produktów, które towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają z ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.bahco.pl/dlaczego-warto-wykupic-ocp-dla-przewoznika/. Należą do nich najczęściej towary niebezpieczne (ADR), a także leki, pieniądze, dokumenty o dużej wartości, żywe zwierzęta, dzieła sztuki, tytoń oraz alkohol. Zachowanie ubezpieczycieli jest tłumaczone tym, że wartość tych produktów jest zbyt duża, a ryzyko wystąpienia szkody zbyt duże. Oczywiście po uiszczeniu odpowiedniej opłaty można włączyć te wyłączenia do polisy OCP przewoźnika, jednak w podstawowej wersji na pewno ich nie znajdziemy.

Kiedy działa to ubezpieczenie?

Polisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/bytom/ obejmuje swoim zakresem w podstawowej wersji wszelkie szkody, do których dochodzi na skutek wypadku komunikacyjnego z udziałem przewoźnika, lub awarii auta przewoźnika, przez co towar został uszkodzony lub nie dostarczony na czas. Na wypłatę odszkodowania za niedotrzymanie terminów dostawy można także liczyć, kiedy nasz kierowca zostanie zatrzymany w trakcie odprawy celnej w celu uzupełnienia dokumentacji lub rutynowej kontroli wyrywkowej.

Obejmuje także nagła choroba kierowcy, która w sposób skuteczny uniemożliwia mu kontynuowanie dalszej jazdy z towarem klienta. Dodatkowo niektóre polisy obejmują także polisa szkodę powstałą w trakcie trwania kontroli drogowej na trasie, jaką pokonywał kierowca.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, jest to jedno z bardziej opłacalnych ubezpieczeń w branży transportowej, które wypadałoby posiadać, jeśli nawet nie ze względu na wiarygodność wobec klientów to własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo finansowe firmy.