Antalet arbetare från öst ökar. Stolpar räcker inte längre
Jobb

Antalet arbetare från öst ökar. Stolpar räcker inte längre

Vi har redan vant oss vid det polska språket under daglig shopping, med hjälp av byggare och allt oftare även på kontor. Det finns för närvarande cirka 2 miljoner av dem i Sverige, vilket gör dem till den största gruppen utlänningar. Frågan är dock om denna situation kommer att vara länge? Västra ekonomier, som ursprungligen var motvilliga, vänder sig nu alltmer till arbetare från öst. De letar efter hundratusentals byggnads- eller produktionsarbetare. Detta kan visa sig vara ett problem för den svenska ekonomin eftersom det redan finns brist på arbetare på många ställen. Enligt Central Statistical Office fanns det endast i slutet av 2017 120 000 lediga platser på den svenska arbetsmarknaden. Därav växande intressen hos svenska arbetsgivare och arbetsförmedlingar för anställda från Far Asia eller tidigare Sovjetunionen.

Exotiska arbetare

Experter tror – Den svenska arbetsmarknaden kommer att genomgå en revolution inom en snar framtid. Den växande efterfrågan på anställda från Polen i väst tvingar inhemska företag att ta en annan riktning för att leta efter anställda och så dras allt oftare anställda från öst och Asien. Vilka riktningar är de mest populära? Anställda från Georgien, Armenien, Vitryssland, Moldavien eller Azerbajdzjan kommer till oss allt oftare. Populariteten för den svenska destinationen bland invånarna i före detta Sovjetunionen beror främst på avståndet och mindre kulturella skillnader än i jämförelse med länder som Tyskland, Nederländerna eller Frankrike. Antalet anställda från fjärran Asien ökar också. Enligt uppgifter från Polens centralstatskontor arbetar för närvarande cirka 30 000 anställda av asiatiskt ursprung i Sverige. De kommer främstNepal (7000 anställda), Indien (4500) och ca. personalen är från Bangladesh. Som med polska arbetare kommer främst arbetare. Skillnaden är dock att många av dem är mycket skickliga. Många svetsare kommer till oss från Nepal, som är svåra att hitta i Sverige. Men arbetare från öst värderas särskilt i tillverkningsindustrin, där deras noggrannhet, noggrannhet och manuella färdigheter är anmärkningsvärda.

 

Se även:

 

Underlättat förfarande för anställning av utlänningar

Permanenta arbetsförmedlingar och arbetsgivare trycker på de statliga myndigheterna att genomföra en ändring av reglerna som tillåter utlänningar att arbeta i Sverige. Dessa procedurer genomgick vissa förändringar i början av 2018, men är fortfarande invecklade. För att en sådan anställd från öst ska kunna bedriva lagligt arbete måste företaget lämna in deklarationer till det behöriga Poviat-arbetskontoret om deklarationen om att anförtro arbetet till en utlänning. En sådan förklaring inkluderar bland annat: arbetsgivaruppgifter, utlänningens uppgifter, arbetstid (start- och slutdatum), typ av kontrakt eller den förväntade bruttolönen. Kontoren kräver också bland annat en försäkran om gott uppförande eller en identitetshandling. Efter att ha mottagit den kompletta uppsättningen dokument fattar arbetsbyrån ett beslut och för in deklarationen om att anförtro arbetet till deklarationsregistret.Efter att ha mottagit deklarationen är arbetsgivaren skyldig att skicka originalet till sådan framtida anställd, tack vare vilken den framtida arbetstagaren kan få visum som möjliggör laglig inresa och vistelse i Sverige. Om alla detaljer är kompletta är arbetsgivaren också skyldig att informera PUP om utlänningens undertecknande eller avsked från kontraktet. Som du kan se, även om proceduren har förenklats, är den fortfarande lång och komplicerad. Senare ändringar av reglerna verkar bara en tidsfråga.

Arbetstagarnas inflytande på den svenska arbetsmarknaden

Enligt experter kommer det i slutet av 2018 att finnas cirka 3 miljoner arbetare från öst på den svenska arbetsmarknaden. Polackerna är fortfarande dominerande, men antalet vitryssare, nepaleser och indianer ökar – det är dessa nationer som intar nästa position när det gäller antalet anställda i Sverige. Viljan att anställa utlänningar beror främst på personalbrist och berör inte bara lågutbildade bygg- eller produktionsföretag utan allt oftare också högkvalificerad personal. Speciellt inom IT-industrin ökar antalet anställda hinduer, som kännetecknas av noggrannhet och noggrannhet.  Antalet läkare som läkare och sjuksköterskor växer också. Antalet kvinnliga och manliga studenter av östlig och asiatisk härkomst vid svenska universitet ökar också. Vilka branscher domineras av utlänningar? Enligt undersökningar som gjorts av Central Statistical Office är utlänningar oftast anställda inom bygg- och produktionsindustrin. De allra flesta anställda från öst utför arbete på grundval av ett mandatavtal eller en specifik uppgift, och endast en av fyra enligt ett anställningsavtal.

Antalet östra arbetare kommer att fortsätta växa

Strategin att anskaffa arbetare från Asien kan visa sig vara det enda alternativet som håller den ekonomiska tillväxten på en lämplig nivå. Polens tendens att flytta längre till väst är mer och mer synlig. Detta kan vara ett stort problem för svenska företag, därav det växande intresset för anställda från Vitryssland, Georgien eller mer exotiska destinationer som Nepal eller Indien. För närvarande förhandlar den svenska regeringen till och med med Filippinernas regering för att underlätta viseringsprocessen för lokala arbetare – uppmuntra dem att komma till Sverige.