Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej
Uroda,  Usługi

Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej

Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej (estetyczne) to najbardziej medialna dziedzina tej gałęzi medycyny, która głęboko tkwi w świadomości społecznej. Ludzie utożsamiają chirurgię plastyczną przede wszystkim przez pryzmat poprawiania wyglądu twarzy i piersi oraz usuwaniem zbędnego tłuszczu. Tymczasem chirurgia plastyczna to przede wszystkim operacje poprawiające stan uszkodzonych tkanek, np.: po oparzeniach, przywracające wygląd tkanek po wypadkach. Niesprawiedliwe jest traktowanie chirurgii plastycznej jako zabiegów dla bogatych pań przewrażliwionych na punkcie jednej zmarszczki. O tym, że chirurgia plastyczna to coś więcej niż botoks i odsysanie tłuszczu, świadczy fakt, że część zabiegów jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Operacja plastyczna jednym rozwiązaniem

W przypadku oparzeń, wad wrodzonych, mocnych zranień w głowę lub twarz, utraty piersi w wyniku leczenia nowotworów operacja plastyczna jest jedynym sposobem, aby pacjent odzyskał zdrowie fizyczne i psychiczne. Kiedy wygląd znacząco odbiega od normy, może to przyczynić się do poczucia wyobcowania ze społeczeństwa, zamykania się w czterech ścianach, niechęci do ludzi, a nawet do depresji i prób samobójczych. Operacje plastyczne nie tylko przywracają zdrowie i lepszy wygląd, ale także mają olbrzymie znaczenie dla psychiki. Usunięcie niechcianych lub wrodzonych zmian i powrót do zdrowia sprawiają, że osoba wraca do rodzinnego i społecznego życia. Z reguły operacje plastyczne nie są refundowane. Istnieją jednak wyjątki, kiedy można ubiegać się o zabieg w ramach kontraktu z NFZ.

Operacje plastyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej
Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej

Zabiegi medycyny estetycznej nie są refundowane. O zabieg opłacony przez NFZ można starać się w przypadku, kiedy konieczne jest skorzystanie z dobrodziejstw chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej. Do takich sytuacji zalicza się korekta zniekształcenia twarzy bądź ciała wywołanego urazem lub wypadkiem. NFZ płaci także za zniwelowanie nieprawidłowości wyglądu spowodowanych skutkami ubocznymi leczenia jakiejś choroby.  Refundacja przysługuje w przypadku zabiegu usunięcia defektu wrodzonego (typu rozszczep wargi) lub nabytego w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej.

Do najczęstszych operacji plastycznych refundowanych przez NFZ zaliczają się zabiegi usuwania blizn powstałych na skutek oparzenia. Usuwanie blizn powstałych w wyniku oparzenia obejmuje nie tylko blizny w okolicy głowy i twarzy, ale na także na klatce piersiowej, rękach i nogach. Zabiegowi w ramach kontraktu z Funduszem może poddać się mężczyzna  cierpiący na ginekomastię, czyli zbyt duże piersi przypominające kobiecy biust oraz kobieta z przerostem gruczołów piersiowych. Dotkliwe bóle i zmiany w kręgosłupie spowodowane ciężkim, dużym biustem są wystarczającym powodem medycznym do przeprowadzenia mastopeksji, czyli chirurgicznego zmniejszenia biustu.  Kobieta musi otrzymać skierowanie na zabieg i posiadać opinię specjalistów: neurologa i ortopedy, którzy muszą jednoznacznie potwierdzić, że operacja u danej kobiety jest koniecznością. W sytuacji, kiedy kobieta poddaje się leczeniu na własną rękę i później domaga się zwrotów kosztów od Narodowego Funduszu Zdrowia, to refundacja jej nie przysługuje i nie ma najmniejszych szans na zwrot pieniędzy.

Inne refundowane zabiegi

Częściowo refundowany z NFZ jest zabieg usuwania porażenia nerwu twarzowego . Chirurgia plastyczna-24 spełnia ważną funkcję w leczeniu następstw chorób nowotworowych. Refundacja operacji plastycznych przysługuje pacjentom z przebytymi nowotworami skóry, u których leczy się trudno gojące się rany lub znamiona barwnikowe. Podstawą do refundacji są również nienowotworowe guzy skóry oraz inne zmiany kwalifikujące się do przeprowadzenia rekonstrukcji piersi i kompleksu otoczka-brodawka.  Refundowane są implanty piersi dla kobiet które przeszły zabieg mastektomii. W niektórych przypadkach NFZ refunduje operacyjne leczenie otyłości u pacjentów, którzy nie reagują na inne sposoby leczenie. O refundację operacji plastycznej mogą wnioskować kobiety, u których w czasie porodu doszło do znaczących zmian w wyglądzie narządów płciowych. NFZ finansuje w takim przypadku zabieg zmniejszenia warg sromowych.

Refundowane zabiegi chirurgii plastycznej: niezbędne dokumenty

Do wniosku o refundację operacji plastycznej z powodów zdrowotnych należy dołączyć historię choroby, orzeczenia i opinie lekarskie. We wniosku musi znaleźć się zgoda pacjenta na zabieg,  dokładny opis dolegliwości, które towarzyszą defektowi oraz informacja o podjętych próbach leczenia. Podstawą refundowanego leczenia za pomocą operacji plastycznej jest skierowanie od lekarza. Wszystkie dokumenty należy złożyć w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym dla miejsca zamieszkania. Od odmownej decyzji jest możliwe odwołanie.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jedynie zabiegi chirurgii plastycznej, które mają na celu usunięcie defektu estetycznego, który negatywnie wpływa na zdrowia pacjenta lub jest skutkiem wypadku, poparzenia bądź choroby nowotworowej.