Geologia górnicza
Geologia

Geologia górnicza

Kiedy zastanowimy się nad współczesnym przemysłem wydobywczym, bardzo rzadko zwracamy uwagę na jeden z jego głównych aspektów. Elementem tym jest geologia górnicza. Nad tym, jak jest ona istotna, powinniśmy zastanowić się pod wieloma względami. Przede wszystkim rozumiejąc, na czym ona polega oraz jakie są jej zadania, możemy na przykład lepiej inwestować na giełdzie w spółki wydobywcze lub obrać kierunek kształcenia, który będzie w przyszłości mógł nam zapewnić dostatnie życie.

Współczesne złoża a rola geologii górniczej

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że geologia górnicza jest to nauka ścisła, która rozwijała się od kilkuset lat. Początkowo jej głównym zadaniem było lokalizowanie złóż różnego rodzaju cennych minerałów, najczęściej w postaci czystej, które były wykorzystywane w przemyśle. Większość tych minerałów były to złoża metali, zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych oraz szlachetnych.

Obecnie geologia górnicza ma zdecydowanie trudniejsze zadanie, ponieważ większość rud minerałów, jakie występowały w postaci czystej, zostały już wyeksploatowane. Dodatkowo złoża te w większości przypadków były złożami niezbyt dużymi i co prawda zapewniały one dostateczny wydobycie na przykład 100 czy 200 lat temu, ale przy obecnym zapotrzebowaniu na surowce, złoża te i tak bardzo szybko zostałyby wyczerpane. W większości przypadków geologia górnicza skupia się zatem na szukaniu złóż, które są złożami tak zwanymi związanymi, czyli poszukiwany pierwiastek znajduje się w postaci związanej z innymi pierwiastkami. Najlepszym przykładem takiego złoża są polskie złoża miedzi, które znajdują się w polskim zagłębiu miedziowym obejmującym region Legnicy, Głogowa, Polkowic, Lubina oraz Rudnej.

Dlaczego jest to takie istotne?

Geologia górniczaGeologia górnicza musi przede wszystkim ocenić to, że w danym miejscu w ogóle występuje złoże danego interesującego nas pierwiastka. Samo lokalizacja złoża jednak nie wystarczy. Geolog górniczy musi również na podstawie różnego rodzaju dogłębnych analizy i badań ocenić jak bogate jest takie złoże, w jakiej formie występuje interesujący nas pierwiastek, a następnie należy przejść do analizy tego, czy jego wydobycie przy użyciu obecnej technologii będzie opłacalne.

Opłacalność eksploatacji złoża jest tutaj kluczowym czynnikiem z tego względu, że na przykład wiele złóż, które zostały zlokalizowane na początku XX wieku, były z punktu widzenia ekonomicznego nieopłacalne do wydobycia. Wynikało to z dwóch czynników. Po pierwsze surowca było jeszcze dość dużo z innych źródeł, co powodowało, że jego cena była stosunkowo niska, a dodatkowo technologia wydobycia była na tyle jeszcze niedoskonała, że nie gwarantowała wystarczającego zysku ze złoża mineralnego.

Jak obecnie wygląda sytuacja z wydobyciem na świecie?

Współcześnie zużyliśmy już bardzo wiele zasobów, dlatego geologia górnicza koncentruje się nie tylko na szukaniu nowych źródeł, z których możemy pozyskiwać surowce, ale i ponownej ocenie tych starych. Te stare złoża nazywane są w nomenklaturze brownfields. Są to złoża, które były już w przyszłości eksploatowane, ale nie zostały wyeksploatowane do końca. Wydobycie na takich złożach bywało wstrzymywane przede wszystkim z takiego powodu, że najlepsze zasoby zostały wydobyte, natomiast pozostałe miały na przykład mniejszą zawartość cennego kruszcu lub występowały w postaci związanej. Wydobycie więc nie gwarantowało zysku przy minionej cenie surowca oraz przy użyciu ówczesnej technologii. Obecnie powrót przemysłu na browfields’y bardzo często ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Surowiec jest obecnie droższy, a technologia doskonalsza. Inną sprawą jest kwestia tego, że nowych złóż, a szczególnie dużych nowych złóż różnych pierwiastków, znajdujemy coraz mniej.

Geologia górnicza jako kierunek studiów

Z powodów wymienionych wyżej warto zastanowić się nad takim kierunkiem studiów, jakim jest geologia górnicza. Geologia górnicza oraz samo górnictwo, jako kierunek studiów przez ostatnie kilkanaście lat było traktowane nieco po macoszemu. Mało który student, chciał pójść tą drogą naukową. Wynikało to między innymi z tego faktu, że w Polsce wydobycie większości minerałów zaczęło spadać i powszechna była opinia, że pójście na górnictwo i geologię jest raczej mało perspektywiczne. Obecnie sytuacja ta się dość mocno zmieniła. Pójście na górnictwo i geologię i zostanie dobrym specjalistą w tej dziedzinie, gwarantuje nie tylko dobrą pracę i dobre zarobki w Polsce, ale daje też bardzo szeroką perspektywę do pracy za granicą.

Geologia górnicza jest to zajęcie trudne i bardzo odpowiedzialne, ale dające możliwość bardzo dobrego zarabiania pieniędzy. Bardzo wiele zależy w tej materii od tego, jak dobrzy będziemy w naszych analizach i ocenach. Podobna sytuacja ma się zresztą chyba w każdej dziedzinie gospodarki. Lepsi fachowcy zarabiają po prostu więcej, są bardziej cenieni i bardziej rozchwytywani. Jeżeli więc nie do końca jesteśmy przekonani o tym, co chcielibyśmy robić, ale czujemy wewnętrznie, że interesują nas ścisłe kierunki studiów, a chcielibyśmy dzięki naszej pracy zwiedzić nieco świata, geologia górnicza może być całkiem interesującym kierunkiem studiów.